Wonen in Súdwest-Fryslân

Overzichtskaart projecten, herontwikkeling, vrije kavels

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Op deze overzichtskaart vindt u alle actuele nieuwbouwprojecten, vrije kavels en herontwikkelingsprojecten. U kunt de verschillende onderdelen filteren door de verschillende categorieën aan/uit te vinken. 

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart Begin Einde
Bolsward - Franekerstraat Begin: Einde:
Bolsward Oost Begin: Einde:
Exmorra - Keatsmorra Begin: Einde:
Heeg - It Eilân Begin: Einde:
IJlst - Nij Ylostins Begin: Einde:
Koudum - Oostenveldseweg / J. van der Waeyenstraat Begin: Einde:
Makkum - Tichelaarlocatie Begin: Einde:
Sneek - "Geeuwsicht" Begin: Einde:
Sneek - Flexaterrein Begin: Einde:
Sneek - Furmerusstraat Begin: Einde:
Sneek - Harinxmaland Begin: Einde:
Sneek - Harinxmaland fase2 Begin: Einde:
Sneek - Het Eiland Begin: Einde:
Sneek - Het Perk Begin: Einde:
Sneek - Houkepoort Begin: Einde:
Sneek - It Skûlplak Begin: Einde:
Sneek - Oudvaart Begin: Einde:
Sneek - Tinga Begin: Einde:
Stavoren - Middenmeer Begin: Einde:
Tjerkwerd - Sylroede Begin: Einde:
Warns - uitbreiding Warns Zuid Begin: Einde:
Wommels - Bogerman college Begin: Einde:
Wommels - herontwikkeling voormalig gemeentehuis Begin: Einde:
Wommels - Noordoost Begin: Einde:
Wons - Noorderlaan Begin: Einde:
Workum - Doltewâl Begin: Einde:
Woudsend - ASR-gebouw Begin: Einde:
Een momentje...

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 8

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 
 
 

 

 

 

Cookie-instellingen