Wonen in Súdwest-Fryslân

Mooie opkomst inloopavond Het Perk

Geesje Leemburg March 25, 2019 342 keer bekeken 0 comments

Zo’n 50 belangstellenden kwamen op donderdag 21 maart jl. naar wijkgebouw De Opslach voor de inloopbijeenkomst over de conceptstartnotitie voor de woningbouwlocatie Het Perk in Sneek.

Positieve, maar ook kritische geluiden

Medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben de plannen voor Het Perk toegelicht en er was volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Er waren positieve geluiden over de woningbouwplannen, maar er werden ook kritische opmerkingen gemaakt. We nemen deze opmerkingen met een ambtelijke reactie op in het advies over de startnotitie.

Meedenken?

Kon u niet bij de inloopavond aanwezig zijn, maar heeft u wel ideeën, opmerkingen of aandachtspunten? Stuur dan vóór vrijdag 29 maart 2019 een e-mail naar hetperk@sudwestfryslan.nl.

Bijlagen

Eerdere berichtgeving

0  Comments

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 15

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 
 
 

 

 

 

Cookie settings