Wonen in Súdwest-Fryslân

Corporaties, huurders en gemeente: afspraken over sociaal wonen

December 24, 2019 182 keer bekeken 0 comments

De vier woningcorporaties en vier huurdersverenigingen in Súdwest-Fryslân hebben dinsdag samen met de gemeente hun handtekeningen gezet onder de zogeheten ‘prestatieafspraken sociaal wonen’. Daarin hebben ze met elkaar afspraken gemaakt over de sociale huursector voor 2020.

Belangrijke thema's

Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Een ander belangrijk thema is wonen voor bijzondere doelgroepen, met zorg aan huis. Intensieve samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties is nodig om er voor te zorgen dat er in Súdwest-Fryslân voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn van goede kwaliteit.

Ruim tienduizend huurwoningen

De vier corporaties beheren tezamen ruim tienduizend huurwoningen in Súdwest-Fryslân. Elkien heeft de meeste (6672), gevolgd door Accolade (2469), WoonFriesland (926) en Zuidwest-Friesland (607), dat per 1 januari fuseert met Lyaemer Wonen.

Prestatieafspraken downloaden

Fotobijschrift 

De handtekeningen zijn gezet, door vanaf rechts Rein Swart (voorzitter raad van bestuur Accolade), Gert Brouwer (huurdersvereniging De Bewonersraad), Leendert van Tuinen (huurdersvereniging Zuidwest-Friesland), Jan Huisman (directeur-bestuurder Zuidwest-Friesland), Minne van Oosten (huurdersvereniging Sneek), Harro Eppinga (directeur-bestuurder Elkien) en Sjoerd Brandsma (gemeente Súdwest-Fryslân). Niet op de foto wethouder Mark de Man en de vertegenwoordigers van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en de stichting Huurdersplatform Nieuw Elan.

0  Comments

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Marktstraat 15

 

8601 CT Sneek

 

 

Telefoon: 14 0515

 
 
 

 

 

 

Cookie settings