Wonen in Súdwest-Fryslân

Uitnodiging informatiebijeenkomsten voor inwoners over woononderzoek

13-11-2018 0 reacties

De gemeente Súdwest-Fryslân laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst.

Informatiebijeenkomsten

Wij organiseren eind november/begin december zes informatiebijeenkomsten (van 19.30 tot 21.30 uur) voor de inwoners van onze gemeente. Voor het onderzoek is het gemeentelijke gebied opgedeeld in verschillende regio’s. U vindt het overzicht van de regio’s (en de dorpen en steden die daaronder vallen) en de planning voor de bijeenkomsten hieronder als bijlage. Per regio wordt één bijeenkomst georganiseerd, maar u bent ook van harte welkom in een andere regio. NB: De regio-indeling heeft te maken met een goede verwerking van de onderzoeksdata en is alleen bedoeld voor het woononderzoek.

In gesprek met onze inwoners

Tijdens de bijeenkomsten presenteert Companen de eerste uitkomsten van het onderzoek en gaan zij graag met inwoners in gesprek over relevante ontwikkelingen die zich afspelen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Daarnaast wordt besproken hoe inwoners aankijken tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân, welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving en hoe er wordt gedacht over nieuwe woonconcepten. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport.

Programma

  • Inloop (19.30 uur)
  • Opening door gemeente (welkomstwoord met korte toelichting over aanleiding onderzoek)
  • Interactieve presentatie Woningbehoefteonderzoek Súdwest-Fryslân door Companen
  • In gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân
  • Vervolgstappen en terugkoppeling
  • Slotwoord gemeente en drankje
  • Einde (21.30 uur)

Aanmelden

U kunt uw aanmelding mailen naar woononderzoek@sudwestfryslan.nl. Graag in de e-mail vermelden met hoeveel personen u komt en naar welke locatie (u bent ook van harte welkom in een andere regio).

Bijlagen

Relevant bericht

Gemeente Súdwest-Fryslân onderzoekt woonbehoefte.

0  reacties

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8
8601 CT Sneek

Telefoon: 14 0515
E-Mail: info@sudwestfryslan.nl
t.a.v. de heer M. Koekkoek of de heer J. Menage